Η Διαδικασία αιτήσεων για το Μητρώο Διδασκόντων έχει ολοκληρωθεί .